Pascal Gunsch

Smartphones en ethiek: wetenschap 2.0

Sinds de ‘echte’ wetenschap ongeveer tweehonderd is uitgevonden, is er eigenlijk niet heel veel veranderd. Veel van de huidige ideeën over goed onderzoek waren in die tijd al bekend. Toch vinden er wel degelijk nieuwe ontwikkelingen plaats. Zo is het uitvoeren van onderzoek tegenwoordig grotendeels overgenomen door computers en machines. Veel mensen zeggen daarom dat de wetenschap in de toekomst alleen maar verder over zal worden genomen door computers. Maar deze ‘digitalisering’ van de wetenschap heeft veel meer gevolgen.

Dankzij het internet staat alles en iedereen constant met elkaar in verbinding. Voor de wetenschap is dit een enorm voordeel. Wetenschappers kunnen enorme databases aanmaken waarin ze hun waarnemingen verwerken, en deze vervolgens met hun collega’s delen. Er zal dan veel onderzoek gedaan worden naar de gegevens uit deze enorme verzamelingen. Het gevolg hiervan is dat steeds meer wetenschappers verantwoordelijk zijn voor een bepaalde onderzoeken en de publicaties hiervan erg veel auteurs zullen hebben.

Een andere ontwikkeling is het gebruik van smartphones bij wetenschappelijk onderzoek. Veel mensen hebben elke dag hun smartphone op zak en er als van al deze mensen bijvoorbeeld het slaappatroon of de gezondheid in kaart gebracht kan worden, zou dat enorm veel gegevens op leveren waaruit wetenschappers hun conclusies zouden kunnen trekken. De proefpersonen zijn op die manier meer betrokken bij het onderzoek, zonder dat ze daar extra moeite voor moeten doen.

De grootste verandering is denk ik de focus van wetenschappelijk onderzoek. Veel onderzoek is gebaseerd op het ontdekken van de fundamentele principes die in de natuur ten grondslag liggen. In vakgebieden als natuurkunde en neuropsychologie zorgt dit nog steeds voor interessante ontdekkingen, maar de wetten die deze wereld regeren zijn voor een heel groot deel al bekend. De grootste verandering die de wetenschap zal ondergaan is de verandering van fundamenteel naar toegepaste kennis verwerven. Want nu we weten hoe alles werkt, moeten we ook na gaan denken over wat we daarmee kunnen doen. De dreiging van klimaatverandering en atoomwapens zijn hier slechts voorbeelden van. Hierbij komt ook gelijk het ethische aspect kijken. Want als we weten wat we kunnen doen om het te veranderen, moeten we dat dan ook doen? De wetenschap zal zich meer en meer op normen en waarden moeten richten. Het rekening houden met de tegenstrijdige standpunten op dit gebied is misschien wel de grootste uitdaging voor de toekomst.

Het origineel is te vinden op http://blokvijf.nl/2015/blog/smartphones-en-ethiek-wetenschap-2.0.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s